شرکت پل ایده آل پارس
ظروف رنگ آمیزی

 ظروف رنگ‌آمیزی

-  مدل Hellendahl، طراحی استاندارد ، مناسب 16 عدد لام 76x26میلی‌متری
-  مدل Hellendahl،با دهانه گشاد، مناسب 16عدد لام 76x26 میلی‌متر
-  مدل Schiefferdecker، مناسب 10 عدد لام 76x26 میلی‌متری

 جار رنگ آمیزی - دهانه گشاد
 -  مدل Coplin، مناسب10 عدد لام 76x26 میلی‌متری

 تشتک شیشه‌ای
 -  مناسب برای سینی‌رنگ آمیزی

 سینی رنگ‌آمیزی
 -  مناسب 20 عدد لام 76x26 میلی‌متری، از جنس سولادالایم

دستگیره استیل رنگ‌آمیزی
 
 
 
شماره مدل تعداد دربسته بندی
1 مدل Hellendahl، طراحی استاندارد ، دارای درپوش 10
2 مدل Hellendahl ، با دهانه گشاد ، دارای درپوش 10
3 مدل Schiefferdecker ، دارای درپوش 10
4 مدل Coplin، دارای درپوش 10
5 تشتک شیشه‌ای ، مناسب سینی‌رنگ آمیزی ، دارای درپوش 10
6 سینی رنگ‌آمیزی 10
7 دستگیره استیل 10
 

 

محصولات مرتبط


سینی رنگ آمیزی با جای لام شیاردار


جای لام شیاردار
محصول بعدی محصول قبلی