شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / اخبار / داخلی / پرسشنامه کتاب بیماری‌های کلیوی با 30 جایزه 10 میلیون ریالی
پرسشنامه کتاب بیماری‌ها
پرسشنامه کتاب بیماری‌های کلیوی با 30 جایزه 10 میلیون ریالی
پرسشنامه کتاب بیماری‌های کلیوی با 30 جایزه 10 میلیون ریالی

شرکت پل ايده آل پارس به منظور ارزيابي علاقه مندي و بازخورد توزيع کتاب اصول پايه طب آزمايشگاهی ، بيماري هاي کليوي و نيز اتخاذ تصميمات آتي براي ترجمه و توزيع کتاب هاي مشابه دیگر، اقدام به برگزاري آزموني از مطالب کتاب مذکور نموده است. به منظور مشاهده این پرسشنامه به بخش فرم ها مراجعه نمایید و یا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

«پرسشنامه کتاب «اصول پايه طب آزمايشگاهي، بيماري‌هاي کليوي 

1392/11/25 :نوشته شده در تاریخ