شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
پنجمین رونمایی از محصول
پنجمین رونمایی از محصولات شرکت های دانش بنیان توسط ریاست محترم جمهور و هیئت همراه
پنجمین رونمایی از محصولات شرکت های دانش بنیان توسط ریاست محترم جمهور و هیئت همراهگوشه هایی از حضور ریاست محترم جمهور در غرفۀ شرکت دانش بنیان پل ایده آل تجهیز در  همایش معلم-تولید-اقتصاد دانش بنیان در سالن اجلاس سران در تاریخ 1396/02/16

 

.

 

 

 

 

1396/02/17 :نوشته شده در تاریخ