شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
بازدید و رونمایی از سان
بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ 20000 دور در دقیقه
بازدید و رونمایی از سانتریفیوژ 20000 دور در دقیقه

 

رونمایی از سانتریفیوژ 20000 دور در دقیقه در مراسم بازدید آقای دکتر سلطانی، ریاست محترم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از کارخانه شرکت پل ایده آل تجهیز واقع در شهرک صنعتی شمس آباد در روز شنبه 95/12/21 به همراه آقای دکتر حاج مومنی، رئیس حوزه ریاست، آقای دکتر محمدی، مدیر نظارت و آقای مهندس محمودیان، کارشناس نظارت

 

شرح کامل این بازدید را از سایت صندوق نوآوری و شکوفایی بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/12/23 :نوشته شده در تاریخ