شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
دستگاه شیکر روتاتور
دستگاه شیکر روتاتور
دستگاه شیکر روتاتور

 

دستگاه شیکر روتاتور مدل PTT 10LO  جهت مصارف عمومی و تخصصی  توسط شرکت پل ایده آل تجهیز مطابق با استانداردهای بین المللی طراحی و تولیدگردید.

 
 
 

 

1395/02/01 :نوشته شده در تاریخ