شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / سوالات رایج / اطلاعات فنی مواد اولیه
سوالات رایج
جهت دریافت اطلاعات کاربردی پلاستیک ها بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

جهت دریافت اطلاعات روش های استریل نمودن پلاستیک بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

جهت دریافت اطلاعات فنی مربوط به پلی اتیلن ترفتالات بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به علائم چاپ شده بر روی پی ست .P.I.P بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

جهت دریافت جدول اطلاعات نگهدارنده و دمای حمل نمونه های ادرار بر روی لینک زیر کلیک فرمایید