شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / سوالات رایج / نئوبار- شمارش سلولی
سوالات رایج
تفاوت لام نئوبار ساده با لام نئوبار آینه دار در چیست ؟

هم لام نئوبارساده و هم لام نئوبار آینه دار، هر دو جهت شمارش سلولی استفاده می شود اما همانطور که از اسم لام نئوبار آینه دار مشخص است زمینه میکروسکوپی روشن تری را ایجاد می کند.باید توجه داشت در برخی از افراد زمینه میکروسکوپی روشن تر شمارش را آسان تر و در برخی دیگر برعکس می باشد