شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / سوالات رایج
سوالات رایج
PPT %چیست ؟

 واحد سنجش غلظت موادی با غلظت کم در حجم بالایی از یک محلول.در شیمی برای توصیف محلول ها و مخلوط ها بکار می روند و بیان گر تعداد مول ماده مشخص حل شده در مجموع مول های کل ماده (حلال + حل شونده) است که به نوعی بیانگر کسر مولی ماده است


تفاوت لام نئوبار ساده با لام نئوبار آینه دار در چیست ؟

هم لام نئوبارساده و هم لام نئوبار آینه دار، هر دو جهت شمارش سلولی استفاده می شود اما همانطور که از اسم لام نئوبار آینه دار مشخص است زمینه میکروسکوپی روشن تری را ایجاد می کند.باید توجه داشت در برخی از افراد زمینه میکروسکوپی روشن تر شمارش را آسان تر و در برخی دیگر برعکس می باشد


ترمو متر چيست ؟

ترمو متر وسيله ای است که دما يا گراديان دما را اندازه مي گيرد. کلمه ترمو متر از دو کلمه کوچکتر ساخته شده است
ترمو کلمه اي يوناني به معناي گرما و متر نيزکلمه اي يوناني به معناي اندازه گيري مي باشد


هيدرو متر ها از چه جنسي هستند و چه کاربردي دارند ؟
هيدرومتر وسيله اي است که معمولاً از جنس شيشه ساخته شده و براي تعيين وزن مخصوص مايعات (چگالی) استفاده مي شود

کاليبراسيون چيست ؟
به مجموعه فعاليت هايي که تحت شرايط خاص به منظور تعيين نسبت بين مقادير سيستم هاي اندازه گيريِ مشخص و مقادير معتبر انجام مي شود ، کاليبراسيون گفته مي شود


معمولاً هيدرو متر ها را در چه دمايي کاليبره مي کنند ؟
دماي طبيعي کاليبراسيون براي هيدرو متر چگالي 20 درجه سانتی گراد ( 68 درجه فارنهایت) می باشد
زماني که مقياس بر اساس چگالي هاي هم خانواده باشد ، دماي اشاره شده اغلب به صورت 20 درجه سانتی گراد و یا 15/56 درجه سانتی گراد ( 60 درجه فارنهایت) می باشد

ترمو هيدرومتر(Thermohydrometer) چيست ؟
ترموهيدرومتر ، هيدرومتري است که داراي ترمومتر (دماسنج) نيز مي باشد .

روابط بين واحد هاي دمايي را بيان نمائيد • فارنهايت به سلسيوس • سلسيوس به کلوين • سلسيوس به فارنهايت • کلوين به رانکين

C=(F-32)/1.8
K=C+273.15
F=32+1.8C
Rankin=1.8K


%Brixچیست ؟

 معیار ساده برای یک گرم ماده حل شونده (شکر) در 100 گرم محلول است که به صورت درصد بیان می شود


آیا ارتباطی بین PPT% و %Brix وجود دارد؟
ارتباطی بین این دو وجود ندارد اگر چه هر دو واحد بنوعی مقدار ماده حل شونده را بیان می کنند.در بسیاری از وسایل اندازه گیری %PPT را با میزان وزن مخصوص در ارتباط قرار می دهد

ترمو متر ماکزيمم چيست و به چه منظور استفاده ميشود؟
يک نوع خاص از ترمومترهاي جيوه اي ، ترمومتر ماکزيمم است . اغلب نياز است علاوه بر دماي معمولي هوا، حداکثر دمايي که در طول يک دوره معين مثلاً يک شبانه روز اتفاق افتاده است نيز اندازه گيري و تثبيت شود. براي اين منظور ، از دماسنج ماکزيمم استفاده مي شود .

وزن مخصوص (Specific Gravity) بيانگر چيست؟

يک حالت مخصوص از چگالي نسبي است که به صورت نسبت چگالي جسم داده شده به چگالي آب بيان مي شود. بنابراين وزن مخصوص واحد ندارد. موادي که وزن مخصوص بيشتر از 1 داشته باشند، از آب سنگين تر هستند و آنهايي که وزن مخصوصي کمتر از 1 دارند، از آب سبکتر هستند.

S.G.=(density of substance )/(density of water)

چگالي آب در دمای 4 درجه سانتی گراد برابر با 1000 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد


خطاي از هم گشودگي چيست و چگونه اصلاح مي شود ؟
زماني که ابزار براي دمايي متفاوت از آن دمايي که براي آن کاليبره شده اند استفاده گردند ،خطاي از هم گشودگي براي وسيله به وجود مي آيد
اصلاح دما بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد
R(T0-T)
R مقدار قرائت شده
T0 دماي مبناي مقايسه (دماي اشاره شده )
T دماي مايع اندازه گرفته شده
به صورت معمول ، ضريب مورد قبول از هم گشودگي گرمايي حجم0.00025 درجه سانتی گراد مي باشد

چرا لازم است يک ترمو متر يا هيدرو متر کاليبره شده را مجدداً کاليبره نمود؟
هيدرومترهاي شيشه اي ، وسايل اندازه گيري فوق العاده پايدار و قابل اطميناني هستند . با اين وجود با گذشت زمان ، تغييراتي در مقدار اندازه گيري شده توسط ابزار ، بروز مي کند که علت آن سيکل هاي دمايي و کار کردن روزانه با ابزار است . وقتي که يک ترمومتر حرارت داده مي شود ، مايع درون حباب منبسط شده و اجباراً درون لوله موئين بالا مي رود که سطح آن ، دما را مشخص مي کند . هر سيکل گرم وسرد شدن ، تنش زيادي به حباب وارد مي کند. در اثر انبساط و انقباض مکرر ، حتي مايعاتي با بالاترين سطح کيفيت نيز دچار کمي تغيير حجم درون حباب مي شوند

میزان درصد حجمي الکل چيست ؟
سازمان بین المللی سنجه شناسی قانونی بر روی یکسری اطلاعات پایه ای مربوط به چگالی و ميزان الکل (نيروي الکلي ) مبتني بر جرم و حجم ترکیب شده ی آب و اتانول ، به هماهنگي و توافقاتي دست يافته است . مقادير الکل بر اساس تعداد جز الکل در هر صد جز محلول بيان مي شوند.
%VOL= نماد نيروي الکل ، بر اساس حجم

در صورت شکستن ترمومتر جيوه اي چه اقداماتي را بايد انجام داد و چه کارهايي نبايد کرد؟(چه موارد ايمني را بايد رعايت کرد )
افراد غير ضروري را از محيط خارج نموده و هوا را تهويه نمائيد
لباس محافظ مناسب بپوشيد
روي قطرات جيوه راه نرويد
به جيوه با دست خالي دست نزنيد . از دستکش لاتکس استفاده نمائيد
قطرات از هم جدا شده جيوه را جمع نمائيد . براي اين کار از وسيله مناسب مثل پي پت مکنده يا قاشق استفاده نمائيد
از برس يا جارو براي تميز نمودن قطرات جيوه استفاده نکنيد زيرا اينکار سبب مي شود که قطرات جيوه از هم جدا شده و ريزتر شوند
براي تمييز نمودن قطرات از جارو برقي استفاده نکنيد زيرا اين کار سبب افزايش بخار جيوه در هوا مي شود که خطرناک است
لباس آلوده به جيوه را در ماشين لباسشوئي نشوئيد .ممکن است آلودگي درون ماشين لباسشوئي پخش شده و آب آن را آلوده کند
اطراف لباس ها و کفش هاي آلوده راه نرويد
جيوه يک زباله خطرناک است. آن را درون سطل زباله هاي معمولي و در دسترس عموم نريزيد
پس از جمع نمودن قطرات جيوه ، بايد آن را درون يک ظرف با آب بندي مناسب قرار دهيد و ظرف در محل مخصوص دفع زباله ها بياندازيد

ترمومترهاي ميله اي الکلي يا جيوه اي چه فرق عمده اي دارند ؟
کارکرد ترمومتر الکلي ، شبيه جيوه اي است با اين تفاوت که در داخل آن به جاي جيوه ، الکل قرار دارد. در ترمومتر الکلي فضاي بالاي ستو نِ مايع ، مخلوطي است از نيتروژن و بخار مايع ،اما فضاي بالاي ترمومتر جيوه مي تواند خلاء بوده يا اينکه توسط نيتروزن پر شود . از ترمومترهاي جيوه اي براي سنجش دماهاي بالا ( تا 357) و دماهاي نه خيلي پايين (38/8-) استفاده مي کنند در حاليکه ترمومترهاي الکلي براي دماهاي خيلي پايين مورد استفاده قرار مي گيرند و براي سنجش دماهاي بالا نمي توان از آن ها استفاده نمود.

فاصله زماني کاليبراسيون مجدد به چه پارامتر هايي بستگي دارد؟
فاصله زمانی کاليبراسيون مجدد به پارامترهاي زيادي مثل دماي استفاده ، تعداد دفعات استفاده و کيفيت سيستم مورد استفاده ، نوع و شرايط محيط سنجش و.... بستگي دارد

در مورد هيدرو متر هاي A.P.I توضيح دهيد

 

انجمن نفت آمریکا، اداره معادن ایالات متحد، انجمن ملی استاندارد ها وتکنولوژی، این مقیاس  را در سال ۱۹۲۱ به عنوان استانداردی برای محصولات نفتی در ایالات متحده انتخاب نمودند


API=(141.5/S.G.)-131.5

 


درصورت استنشاق مایع قرمز یا آبی داخل ترمومتر چه کنيم ؟
در دماي محيط تاثيرات مضر چنداني بر روي سلامتي نمي گذارد، اما در دمای بالا، بخار حاصل از آن ممکن است غشای مخاطی را تحریک کند. در این شرایط، از استنشاق بخار جلوگیری کرده و سعی نمائید تا هوای موجود در آن محدوده را تخلیه نمائید

چرا ترمومترها را با پوشش تفلون و ياPVC پوشش داده اند؟
اين پوشش سبب مي شود که ترمومتر تنش بيشتري را تحمل نموده و در صورت شكسته شدن ترمومتر ، شيشه و مايع پر كننده داخلي، درون حفاظ نگه داشته خواهند شد

چگونه واحد بومه را به وزن مخصوص تبديل مي کنيم ؟ (براي مايعات سنگين تر از آب)

جهت تبديل واحد بومه به وزن مخصوص، براي مايعات سنگينتر از آب داريم


S.G.= 145/(145-Be)


دليل تغييرات زياد در هيدرومتر هايي که در مايعات داغ، اسيد ها ، مواد قليايي سوزآور يا در روغن هاي سنگين يا ديگر مايعات ويسکوز استفاده شده اند چيست ؟
هيدرو متر هايي که در مايعات داغ ، اسيدها ، مواد قليايي سوزآور يا در روغن هاي سنگين يا ديگر مايعات ويسکوز استفاده شده اند و براي تميز نمودن آنها از حلال و فشار استفاده مي شود، در يک زمان کوتاه ، به طور محسوسي تغيير مي کنند . دليل اين تغييرات ، تاثيرات فعاليت شيميائي ، چرخه حرارتي ، خوردگي و تنش مکانيکي حاصل از تميز نمودن مي باشد

تعدادي از نشانه هاي معيوب بودن ترمومتر و دليل معيوب شدن آن را نام ببريد .
خيلي غير عادي نيست که ببينيم ترمومتري که چندين سال مورد استفاده قرار گرفته ،جيوه اش کمرنگ بشود ، يا ذرات اضافي يا قطرات جيوه ازخود برجاي بگذارد يا درطول لوله موئين جيوه اش اکسيده بشود. بعضي از اين موارد دراثر پر نمودن معيوب وسيله و نفوذ رطوبت ، مواد خارجي ، هوا (اکسيژن ) - هر چند به مقدار کم – به درون وسيله رخ مي دهند . وقتي که اين مشکلات ايجاد شوند ، وسيله ديگر قابل استفاده نمي باشد ، زيرا مقادير نشان داده شده توسط آن به شدت غير قابل اعتماد هستند

چگونه واحد بومه را به وزن مخصوص تبديل مي کنيم ؟ (براي مايعات سبکتر ازآب)

جهت تبديل واحد بومه به وزن مخصوص، براي مايعات سبکتر از آب داريم


S.G=140/(Be+13)


چرا ترمومتر ها را دو جداره مي سازند ؟
ترمومتر هاي دوجداره مزيت هاي گوناگوني دارند به طور مثال در صورت شکستنِ ترمومتر، مايع درون آنها در محيط پراکنده نمي شود و اين موضوع هنگامي که ترمومتر جيوه اي باشد اهميت دو چندان پيدا مي کند. همچنين خواندن اعداد بر روي ترمومتر دو جداره آسان مي باشد

فرق درجه بندي داخلي و خارجي در چيست؟
ترمومتر ها با درجه بندي داخلي قابليت کاليبره شدن ندارند

چرا بعضي هيدرومترها را هيدرومتر بومه مي نامند ؟
هيدرو متر ها بر اساس مقياس هاي مختلفي درجه بندي مي شوند . يکي از اين مقياس ها ، مقياس بومه است ، به هيدرومتري که با مقياس بومه درجه بندي شده باشد ، هيدرومتر بومه گويند


مقياس بريکس نمايانگر چيست؟

عددهاي اين مقياس برابر با درصد وزني ساکاروز در دماي استاندارد هستند.از اين مقياس براي نشان دادن درصد وزني جامدات حل شده نيز استفاده مي شود


وجود يک ترک در مخزن ترمومتر( هر چند غير قابل مشاهده باشد ) آيا بر روي نتايج اندازه گيري تاثير مي گذارد ؟
امکان دارد يک ترک غير قابل مشاهده در مخزن ترمومتر (با کمک ميکروسکوپ قابل رويت است) باعث ايجاد خطايي متجاوز از 10 درجه سانتی گراد شود

چرا درجه بندي ترمومترها را داخلي انجام مي دهند؟
هنگام استفاده از ترمومتر ها با درجه بندي خارجي در محيط هايي از قبيل محيط هاي اسيدي و قليايي ممکن است درجه بندي ها پاک شده و يا به آساني قابل رويت نباشند . يکي از دلايلي که ترمومتر ها را از داخل درجه بندي مي کنند براي رفع اين مشکل مي باشد

Biothemp Thermometer (ترمومتر هاي زيست دما) چه وي‍ژگي هايي دارند ؟

اين ترمومترها فاقد جيوه بوده و اگر شکسته شوند ، خطري ندارند.آن ها با تفلون يا پی‌وی‌سی‌ پوشش داده شده اند . پوشش سبب مي شود که ترمومتر تنش بيشتري را تحمل نموده و مانع از جدا شدن قطعات شيشه مي گردد. مايع درون اين ترمو متر ها در اثر تجزيه به آب و دي اکسيد کربن تبديل مي شود .


فرق ترمومتر در پايه با ترمومتر در ساقه چيست ؟
در بعضي ابزار ، ترمومتر در پايه و در بعضی دیگر ترمومتر در ساقه قرار مي گيرد و کارآيي هاي متفاوتي را به ابزار مي بخشد . براي مثال در هيدرومتري که ترمومتر آن در قسمت بالا و ساقه قرار دارد ، ترمومتر بالا تر از محلول مورد نظر قرار مي گيرد ومي توان براي محلول هاي غير شفاف از آن استفاده نمود در حاليکه در هيدرومتر هايي که ترمومتر در پايه قرار دارد ، ترمومتر درون محلول بوده و مي توان براي محول هاي شفاف از اينگونه هيدرومتر ها استفاده نمود.

غوطه وري نسبي(جزئي) (Partial Immersion) را شرح دهيد
يک ترمومتر با غوطه وري نسبي ، تا نقطه مشخصي در محيط فرو برده مي شود. اين ترمو متر ها به گونه اي طراحي و درجه بندي شده اند که براي نشان دادن دماي واقعي ، بايد مقدار مشخصي از ستون مايع ، در معرض دمايي که مي خواهيم اندازه گيري نمائيم ، قرار بگيرد

غوطه وري کامل (Total Immersion) را شرح دهيد

يک ترمو متر با غوطه وري کلی ،بايد در همان سطحي که خوانده مي شود ، درون محيط مورد سنجش قرار گيرد. اين ترمو مترها به گونه اي طراحي و درجه بندي شده اند که براي نشان دادن دماي واقعي ، بايد قسمت مخزن و ستون مايع ، در برابر دمايي که مي خواهيم اندازه گيري کنيم ، قرار بگيرند . در عمل ، يک قسمت کوتاه از ستون مايع (حدود 1/5 سانتي متر ) مجاز است که خارج از محيط اندازه گيري باشد . اگر ترمو متري با غوطه وري کلی تاحد لزوم غوطه ور نشود ، در ميزان دماي قرائت شده ، خطا ايجاد مي شود . مقدار خطا به دمايي که شما داريد آن را مي سنجيد و مقداري از دما سنج که بايد غوطه ور باشد ولي خارج محيط قرار دارد ، وابسته است


غوطه وري کلي (Complete Immersion) را شرح دهيد

يک ترمومتر با غوطه وري کامل ، به صورت کامل درون محيط مورد سنجش قرار مي گيرد . اين ترمومترها به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرند . بيشتر ترمو مترها با غوطه وري کامل ، مي توانند به صورت غوطه وري کلي نيز استفاده شوند . مثل داخل فريزر، يخچال يا انکو باتور


کم دقت ترين غوطه وري کدام است؟ و چرا؟
ترمومتر با غوطه وري نسبي کمترين دقت را در ميان ترمومترهاي مايع در شيشه دارند. زيرا دماي ساقه و مايع درون لوله موئين در بالاي خط غوطه وري ، تفاوت قابل توجهي با دماي قسمت غوطه وري دارد.

چگونه مي توان تفاوت بين غوطه وري ترمومترها را تشخيص داد؟
: ترمومترهايي با غوطه وري نسبي
خط غوطه وري يک راه ساده و آسان براي تشخيص است . ترمومتر را بايد تا اين خط غوطه ور نمود تا دماي صحيح را نشان بدهد. البته بايد توجه داشت که بعضي از ترمومترها خط غوطه وري ندارند
:ترمومترهايي با غوطه وري کامل
اين ترمو مترها اغلب کمي ضخيم تر هستند . بعضي از کارخانه ها در پشت ترمومتر ، عبارت غوطه وري کامل(Total Immersion) را درج مي کنند.
اگر چيزي براي مشخص شدن وجود نداشته باشد ، شما بايد فرض کنيد که ترمو متر جهت غوطه وري کامل طراحي شده است .

ترمومتر مادون قرمز چيست؟
ترمومتر هاي مادون قرمز ، دما را با استفاده از اشعه ی مادون قرمز منتشر شده از اجسام اندازه گيري مي کنند . درواقع اين ترمو مترها ، انرژي نامرئي مادون قرمز را که به طور طبيعي از هر جسم با دماي بالاتر از صفر مطلق ، منتشر مي شود، به دام مي اندازند . ميزان انرژي منتشر شده ، بيانگر دماي جسم است .

از ترمومترهاي مادون قرمز در چه فعاليت هايي استفاده مي شود ؟

تعيين دماي جسم در حال حرکت
کنترل دماي هيتر يا اجاق ، براي کاليبراسيون و اهداف کنترلي
تعيين دماي جسمي که توسط يک محيط الکترومغناطيسي احاطه شده است
تعيين دماي جسمي که در محفظه خلاء يا اتمسفر کنترل شده نگهداري مي شود
شناسايي ابرها براي عملکرد تلسکوپ هاي متحرک
کنترل تجهيزات مکانيکي يا جعبه هاي قطع و وصل کننده مدارهای الکتريکي يا منافذ نقاط خطرناک
شناسايي نقاط خطرناک جهت توليد برد مدار الکتريکي
کنترل نقاط خطرناک در هنگام خاموش نمودن آتش
پايش مواد ، در حال فرآيند گرم يا سرد شدن ، جهت تحقيق و بهبود کنترل کيفيت توليد
زمانيکه جواب سريع مورد نياز است


نسبت D:S در ترمومترهاي مادون قرمز چيست ؟

نسبت فاصله به نقطه Distance-to- Spot ratio
فاصله از جسم D
قطر دايره اي که دماي آن خوانده مي شود S


D:S در ترمومترهاي مادون قرمز با دقت آن ترمو متر چه رابطه اي دارد؟
هر چه این نسبت بزرگتر باشد ، ترمومتر دماي دقيق تري را نشان مي دهد

در صورتی که پاسخ سوال خود را در سوال های فوق نیافتید لطفاً جهت مشاهده ی تمام سوال های رایج بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

در صورتی که پاسخ مورد نظر خود را در سوال های فوق نیافتید، جهت مشاهده سایر سوالات بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

در صورتی که پاسخ مورد نظر خود را در سوال های فوق نیافتید، جهت مشاهده سایر سوالات بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

جهت دریافت اطلاعات کاربردی پلاستیک ها بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

جهت دریافت اطلاعات روش های استریل نمودن پلاستیک بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

جهت دریافت اطلاعات فنی مربوط به پلی اتیلن ترفتالات بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به علائم چاپ شده بر روی پی ست .P.I.P بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

جهت دریافت جدول اطلاعات نگهدارنده و دمای حمل نمونه های ادرار بر روی لینک زیر کلیک فرمایید