شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP
محصولات وارداتی شرکت پل ایده آل پارس

PIT سانتریفیوژ یونیورسال دور بالا

XL سیفتی باکس
مخصوص پسماندهای حجیم و طویل

پی ست بادرب و نازل یکپارچه

ست رنگ آمیزی

سیتزبث

سینی نمونه برداری و حمل نمونه

بیوجار

دستگاه شیکر روتاتور

آخرین اخبار
نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و دارویی گرگاننمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و دارویی گرگانحضور شرکت های پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز در اولین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپز